De studievergaderingen gaan door
in de refter van Basisschool Den Heuvel Schooldreef -2920 Kalmthout
en bij Ekotuinen - Gooreind

Activiteiten worden georganiseerd met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Europa. 
Agenda onder voorbehoud van de op dat ogenblik geldende Covid maatregelen

Intresse om in te schrijven ? Stuur bericht aan  info@biegilde-kalmthout.be

23/01/2022- 9h30 – 12h30h : Bijenhouden:  inleiding en kennismaking met het volk

Inhoud cursus, korte geschiedenis, 

De bij in het dierenrijk, wilde bijen, solitaire bijen, bijenrassen

Samenstelling bijenvolk, bijenvolk als organisch geheel,

Nut van de bijenteelt en nut van de honingbij

06/02/2022- 9h30 – 12h30 : De honingbij, anatomie, kenmerken

Morfologie en anatomie, communicatie en oriëntatie

                                         

20/02/2022- 9h30 – 12h30 : Het leven van de honingbij, de kolonie, levensloop, communicatie

                             Van ei tot bij, rol van werksters, darren, koningin, jaarcyclus, 

Ervaringen van een beginnend imker

06/03/2022- 9h30 – 12h30 : Bijenwoningen en imkersmateriaal, omgaan met bijen

                             Soorten kasten, bijenruimte, ramen, kunstraat, cellen, materiaal. 

Hoe zich gedragen rondom de bijenkast, bijensteken, allergie, ehbo

                                          

20/03/2022- 9h30 – 12h30 : Drachtplanten, bestuiving, reizen met bijen 

Belang voor het ecosysteem, dracht, drachtkalender, vliegradius, reizen naar drachtgebieden, serres, landschapsbeheer, …

                                         

10/04/2022- 9h30 – 12h30 : Bijengezondheid

Ziekten en plagen, wat te doen in geval van.
Natuurlijke vijanden, varroa, broedziekten, ziekten volwassen bij

                                          

24/04/2022- 9h30 – 12h30: Imkertechnieken I - imkeren van maand tot maand

Voorjaar - Zomer - Najaar - Winter

Groei opvolging, ruimte geven, drachtstop, Zwermcellen, eerste honingoogst

zomerdracht, 2e Honingoogst, Varroabehandeling zomer / winter

In- en uitwinteren : Zomerbijen, winterbijen, In- en uitwinteringstechnieken

08/05/2022- 9h30 – 12h30 : Bijenproducten, oogsten en verwerken

Belang voor de bij en belang voor de mens,

Grote lijnen van hoe wordt geoogst en verwerkt

Verzegelde ramen, zegelwas, slingeren en persen, zeven, rijpen, afvullen, etikettering, bewaring

Andere honingproducten : Was, stuifmeel, koninginnebrij, propolis, bijengif

Honinganalyse (basisbegrippen)

22/05/2022- 9h30 – 12h30 : Imkertechnieken II - Zwermen 

Zwermen : Oorzaken, Verloop, zwermdop, Zwermcontrole, Zwermregulatie : nieuwe volken, afleggers, vlieger, veger, Zwermvangen, verzorging, Zwermlokkast

Eenvoudige koninginneteelt

12/06/2022- 9h30 – 12h30 : Naturlijk imkeren

Wat en hoe natuurlijk imkeren ?

19/06/2022- 9h30 – 12h00 : Examen - evaluatie

Examen
Nabeschouwing, diploma, registratie FAVV

Waar verdere info vinden, hoe nu starten ?

                                          

AGENDA Cursusjaar 2022