Vervolgopleiding : inleiding in de bijenteelt 2020

Praktisch alle studievergaderingen gaan door in De Vroente : 

Putsesteenweg 129 -2920 Kalmthout

Zondagochtend van 9u30 - 12u30

Activiteiten worden georganiseerd met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Europa.