top of page

 Biotechnische bestrijding van de varroamijt (2) :

De darrenraatmethode

Het is gekend dat men met darrenbroed veel mijten kan vangen. Algemeen wordt aangenomen dat voor varroamijten darrenbroed 10 tot 12 maal attractiever is dan werkstersbroed.  Het is wel belangrijk dat men op een efficiënte wijze te werk gaat.

In het voorjaar een heel raam in het volk hangen (is meer dan 3000 cellen) om 100 of 200 mijten te vangen is geen goede zaak.  Dit betekent veel verlies van energie en weinig resultaat.  Als dit een opgebouwd raam van het vorige jaar is, of een raam voorzien van een waswafel (kunstraat) voor darren is het resultaat nog slechter.

Het kan ook anders en beter, door het gebruik van een speciaal darrenraampje.  Dit is een raampje waarvan het bovenste gedeelte voorzien is van een werksterraat, en het onderste deel verdeeld is in drie gelijke delen, het liefst met uitneembare secties van 10x10 cm. Men hoeft dezen niet te voorzien van een stripje was. Deze lege ruimten worden door de bijen opgebouwd met darrencellen (ongeveer 300 cellen per sectie). Dit is ruim voldoende, de mijten maken er geen probleem van om met meerdere in één cel te gaan.

 

Men start begin april, of beter gezegd juist voor de paardebloem begint te bloeien.

-         Na een week zijn de 3 secties gewoonlijk opgebouwd.

-         Men snijdt dan de 2de en 3de sectie weg, wat voor het bijenvolk bijna geen verlies betekent.

-         De volgende week snijdt men de 3de sectie opnieuw weg.

-         De daaropvolgende week snijdt men de 1ste sectie weg die waarschijnlijk verzegeld is, zoniet wacht men een week, enz…

-         Daar het verlies zeer klein is, kan men hiermee doorgaan.

Op deze wijze zijn er alle dagen darrencellen ter beschikking waarin de mijten terechtkunnen.

In tegenstelling tot alle andere methoden vermindert de mijtenpopulatie gedurende deze periode.  Dit kan men vaststellen door de controle van de varroabodem.

 

Het wekelijks uitsnijden van de sectie vervangt ook de zwermcontrole, wat toch een belangrijke tijdsbesparing is.

-         Wanneer echter het raampje niet meer opgebouwd wordt, mag men aannemen dat het volk zwermplannen heeft.

-         Men kan dan een vlieger maken, zoals beschreven in de “Vliegermethode” van Pieter Roelands.

-         Als men de vlieger in het voorjaar maakt, gaat men nadien verder met de darrenraat methode.

-         Met deze bedrijfsmethode blijft de mijtenpopulatie zeer laag en heeft men geen chemische middelen meer nodig.

 

De nadelen:

De speciale darrenraampjes zijn in de handel niet te koop. Doch het is niet moeilijk om ze zelf te maken. In elk geval is het veel goedkoper dan de jaarlijkse aanschaf van chemische middelen, die dan uiteindelijk nog tot een catastrofe zal leiden.

 

De voordelen zijn legio:

-         Men hoeft geen chemische middelen te kopen.

-         Er is geen residu in de bijenproducten.

-         Er is geen bijensterfte.

-         Men spaart geld.

-         Men heeft minder werk.

-         Men oogst meer honing. Dode bijen leveren ook geen honing.

 

Als je verder geen domme dingen doet die de mijten meer kansen geven, is succes verzekerd!

Zeker doen!  Ik wens u veel succes.

 

Pieter Roelands

Huisheuvelstraat 19

B-2990 Wuustwezel

Tel & Fax: +32 (0)3/669.62.93

  Met bronvermelding mag de hierboven beschreven methode verspreid worden zonder de schriftelijke toelating van de auteur.

bottom of page