top of page

BIEGILDE KALMTHOUT

ONZE MISSIE

MISSIE

Onze vereniging, Biegilde Kalmthout vzw,  is opgericht in 1977 en telt een kleine 100 leden. Ze is gegroeid  uit de oude St.- Ambrosiusgilde van Kalmthout, een vereniging die decennia lang een belangrijke rol heeft gespeeld  in de  Antwerpse imkerij. Biegilde Kalmthout leden maken deel uit van de overkoepelende organisatie Vlaams Bijeninstituut (VBI vzw)  of Koninklijke Vlaamse Imkersbond (Konvib) die samen meer dan 4000 imkers verenigt. Hier hebben we stem in de algemene vergadering, zodat we de belangen van onze imkers op alle vlakken kunnen verdedigen. Onze voornaamste doelstellingen zijn het belang van de bij onder de aandacht brengen, het bevorderen van de bijenteelt en ondersteuning geven aan de leden i.v.m. imkersproblemen. Dit gebeurt door het organiseren van maandelijkse voordrachten en vergaderingen over actuele bijenthema’s en door het inrichten van scholingsactiviteiten voor beginnende imkers.

Jaarlijks wordt een cursus imkeren ingericht voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leven van de bij, de imkerij en de natuur. Deze cursus houdt zowel theoretische als praktische lessen in, waarbij wordt uitgegaan van een bijenvriendelijke werkmethode en natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen eventuele ziekten en parasieten. De cursisten worden opgevolgd in de vorderingen die ze maken in de bijenteelt en krijgen de gelegenheid zich te vervolmaken op basis van expertise infosessiesVoor deze cursussen en voordrachten worden bekwame lesgevers en ervaren imkers aangetrokken.

Let op, een cursus maakt je nog geen imker. Wel geeft het de basis om met kennis van zaken verder ervaring op te doen, je als imker zelf verder te bekwamen en met collega imkers in overleg of ter ondersteuning samen dit wonderbaarlijke avontuur verder te verkennen.

Maandelijks hebben leden te gelegenheid ervaringen uit te wisselen op één van onze verenigingsavonden.
Meestal doen we dit naar aanleiding van een voordracht gegeven door een gastspreker zodat kennis en ervaring doorgegeven wordt. Op deze manier leren onze leden hun collega imkers kennen zodat ze elkaar met raad en daad kunnen bijstaan.
De
 voordrachtavonden groeien dan ook uit tot gezellige praatavonden.

Hebt u interesse voor deze boeiende hobby en de wereld van de bij?

Waarom dan niet even informeren “bij” Biegilde Kalmthout !

Info :

Mail : info@Biegilde-Kalmthout.be

Tel : 0496/256.046

Biegilde Kalmthout vzw wordt mogelijk gemaakt door
steun van onze leden, sympathisanten de gemeente Kalmthout, de Vlaamse Gemeenschap en Europa.

AGENDA

Maandelijkse activiteiten 2024

De lessen zijn voorzien voor de ingeschreven cursisten.
Voordrachten en vergaderingen : iedereen welkom !
Tot binnenkort !

24/ 1/2024 : Workshop Waskaarsen gieten bij Imkerij Bink (meer info zie onze whatsapp groep)

26/ 1/2024 : Voordracht : Arista Bee Research - door Pieter Bogaerts

28/ 1/2024 : Imkercursus - lessessie : Inleiding en nut van de bijenteelt

04/ 2/2024 : Imkercursus - lessessie : Anatomie van de honingbij

23/ 2/2024 : Jaarvergadering in zaal Club K - door Bestuur Biegilde Kalmthout

24/ 2/2024 : Workshop : Demonstratie was smelten en waswafelen - Ekotuinen - 10h

25/ 2/2024 : Imkercursus - lessessie : Het leven van de honingbij
10/ 3/2024 : Imkercursus - lessessie : Kasten, materiaal en omgaan met bijen       
24/ 3/2024 : Imkercursus - lessessie : Drachtplanten, bestuiving, reizen met bijen
29/ 3/2024 : Voordracht : Actuele bedrijfsmethode ivf Varroa en de Aziatische Hoornaar

                     Door Dirk Cristael  (opgelet Wijziging locatie naar Den Boogert - JH Govio
21/ 4/2024 : Imkercursus - Bijengezondheid 
26/ 4/2024 : Voordracht : De Zwarte Bij  - door Dylan E
elen
28/ 4/2024 : Imkercursus - lessessie : Zwermen en eenvoudige koninginneteelt

12/ 5/2024 : Imkercursus - lessessie : Bijenproducten, oogsten en verwerken

19 /5/2024 : Activiteit : Promotie van onze vereniging op de straatfeesten van Kalmthout

26/ 5/2024 : Imkercursus - Imkeren van maand tot maand

31/ 5/2024 : Voordracht : Het belang van het vetlichaam van de honingbij door Erik Goris

  2/ 6/2024 : Imkercursus - Herhaling - evaluatie - Examen

  x/6 /2024 : Activiteit :Uitstap en verbroedering met een naburige imkerverening

                      (Meer info volgt)

xx /xx/2024 : Activiteit : Honingslingeren - datum en locatie wordt nog bepaald
26/ 7/2024 : Activiteit : Imkerscafé - locatie wordt nog medegedeeld

30/ 8/2024 : Activiteit : Imkerscafé - locatie wordt nog medegedeeld

27/ 9/2024 : Voordracht :  Varroaresistentie : Feit of fabel door Dylan Eelen 

25/10/2024 : Voordracht - onderwerp nog te bevestigen
7/12/2024 :  Teerfeest voor onze leden

 

logo_vo_elfpo_0-469x108 (1) logo communi
Agenda
Cursus


Het doel van de cursus is mensen die geïnteresseerd zijn
in honingbijen inzicht te geven in het leven van het bijenvolk,
het werk van de imker, de materialen, het oogsten van bijenproducten, de bedreigingen en uitdagingen. In een reeks theoretische lessen en praktische bijenontmoetingen kom je dit allemaal te weten. 
De lessen vinden plaats in het Natuur Educatief Centrum de Vroente te Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout(*), telkens op zondagmorgen van 9h30 tot 12h00.

--> AGENDA: Imkercursus(*) Vermits De Vroente in 2024 nog grondige vernieuwings-
      werken zal ondergaan, worden de lessen ge-
         organiseerd in op locatie Ekotuinen te Gooreind

CURSUS

BESTUUR

RAAD VAN BESTUUR

bij%2007_edited.jpg
Luc Antheunissens
Voorzitter,
communicatie  & PR

Tel: 0496/256.046

luc@antheunissens.be

Leen Van Reeth
ondervoorzitter

Tel: 0496/52.15.69

Leo Dictus
secretaris
Tel: 0493/36.64.86

bij 07.jpg
bij 02.jpg
Michel Van de Heuvel
schatbewaarder

Tel: 0477/33.12.97

michel.van.den.heuvel2@

telenet.be

Misschien ben jij wel 
geïnteresseerd
ons team te versterken ?

Aarzel niet en
neem contact !
info@Biegilde-Kalmthout.be
Sandra Schelck
bestuurder

Tel: 0472/34.37.99

CONTACT

ALGEMEEN CONTACT

Luc Antheunissens

0496/256.046

info@biegilde-kalmthout.be

  • Facebook Social Icon
logo_vo_elfpo_0-469x108 (1) logo communi
contact
bottom of page