BIEGILDE KALMTHOUT

ONZE MISSIE

 

Onze vereniging, Biegilde Kalmthout vzw  is opgericht in 1977 en telt een kleine 100 leden. Ze is gegroeid  uit de oude St.- Ambrosiusgilde van Kalmthout, een vereniging die decennia lang een belangrijke rol heeft gespeeld  in de  Antwerpse imkerij. Biegilde Kalmthout maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Vlaams Bijeninstituut (VBI vzw)  die meer dan 2000 imkers verenigt. Hier hebben we stem in de algemene vergadering, zodat we de belangen van onze imkers op alle vlakken kunnen verdedigen. Onze voornaamste doelstellingen zijn het belang van de bij onder de aandacht brengen, het bevorderen van de bijenteelt en ondersteuning geven aan de leden i.v.m. imkersproblemen. Dit gebeurt door het organiseren van maandelijkse voordrachten en vergaderingen over actuele bijenthema’s en door het inrichten van scholingsactiviteiten voor beginnende imkers.

Om de twee jaar wordt een basiscursus ingericht voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leven van de bij, de imkerij en de natuur. Deze cursus houdt zowel theoretische als praktische lessen in, waarbij wordt uitgegaan van een bijenvriendelijke werkmethode en natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen eventuele ziekten en parasieten. De cursisten worden opgevolgd in de vorderingen die ze maken in de bijenteelt en krijgen de gelegenheid zich te vervolmaken tijdens een tweede cursusjaar. Voor deze cursussen en voordrachten worden bekwame lesgevers en ervaren imkers aangetrokken.

De infrastructuur van het Natuureducatiefcentrum ‘De Vroente’ te Kalmthout, waar de meeste van deze lessen doorgaan, zorgt voor een eigentijdse didactische aanpak. De praktische kanten van de imkerij worden gedemonstreerd in de bijenhal van het Bijenteeltmuseum waar ook onze demokasten staan opgesteld. Naast het doorgeven van kennis en ervaring is het zeker ook de bedoeling om mensen samen te brengen zodat ze ervaringen met elkaar kunnen delen. De voordrachtavonden groeien dan ook uit tot gezellige praatavonden.

Hebt u interesse voor deze boeiende hobby en de wereld van de bij?

Waarom dan niet even informeren “bij” Biegilde Kalmthout !

Info :

Mail : info@Biegilde-Kalmthout.be

Tel : 0496/256.046

Biegilde Kalmthout vzw wordt mogelijk gemaakt door
steun van onze leden, sympathisanten, gemeente Kalmthout, de Vlaamse Gemeenschap en Europa.

AGENDA

Maandelijkse activiteiten 2022

Er zijn nog steeds Covidmaatregelen van toepassing. Toch trachten we reeds eea gepland te krijgen. Houd mailbox en de gepland / bevestigd status hier in de agenda in de gaten !
De lessen zijn voorzien voor de ingeschreven cursisten.
Voordrachten en vergaderingen : iedereen welkom !
Tot binnenkort !

23/1/2022 : Imkercursus - Inleiding en nut van de bijenteelt
  6/2/2022 : Imkercursus - Anatomie van de honingbij

20/2/2022 : Imkercursus - Het leven van de honingbij

25/2/2022 : Jaarvergadering in zaal OkA - BEVESTIGD
  6/3/2022 : Imkercursus - Kasten, materiaal en omgaan met bijen
13/3/2022 : Activiteit - Wassmelten en waswafelen
                      in Bijenteeltmuseum  - BEVESTIGD

20/3/2022 : Imkercursus - Drachtplanting, bestuiving, reizen met bijen
25/3/2022 : Voordracht : "Veroudering van de werksterbij naargelang                              de taken die ze uitvoert" door Jos Nuytemans - BEVESTIGD
10/4/2022 : Imkercursus - Bijengezondheid
24/4/2022 : Imkercursus - Imkeren van maand tot maand

29/4/2022 : Voordracht : Natuurlijk Imkeren
                      door Lode De Vos - BEVESTIGD

  8/5/2022 : Imkercursus - Bijenproducten, oogsten en verwerken
22/5/2022 : Imkercursus - Zwermen en eenvoudige Q-teelt

27/5/2022 : Activiteit : Wandeling met gids - Fort van Ertbrant
                      Deelnamekost 3€ (gids) - Vooraf inschrijven - BEVESTIGD

 5/6/2022 : Biegilde zal NIET aanwezig zijn op de Pinkstermarkt

12/6/2022 : Imkercursus : Natuurlijk imkeren
19/6/2022 : Imkercursus : Overzicht en evaluatie

10/7/2022 : Slingerdag; Kalmthout, Schooldreef. 10;00 - 12:30
29/7/2022 : Activiteit : Imkerscafé - BEVESTIGD
26/8/2022 : Imkerscafé - in Café Pullman, Heuvel 1 Kalmthout             
30/9/2022 : Voordracht - "Weg van het klassieke imkeren naar een                           beter begrip van het bijenvolk"  door Jan Buyl -

                     BEVESTIGD 
28/10/2022 : Voordracht - "Vitaliteit van het bijenvolk"  
                      door Marja Bastiaansen -  BEVESTIGD

25/11/2022 : Voordracht of activiteit - Onderwerp volgt - GEPLAND

 

logo_vo_elfpo_0-469x108 (1) logo communi
 
 
 


Het doel van de cursus is mensen die geïnteresseerd zijn
in honingbijen inzicht te geven in het leven van het bijenvolk,
het werk van de imker, de materialen, het oogsten van bijenproducten, de bedreigingen en uitdagingen. In een reeks theoretische lessen en praktische bijenontmoetingen kom je dit allemaal te weten. 
De lessen vinden plaats in het Natuur Educatief Centrum de Vroente te Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout(*), telkens op zondagmorgen van 9h30 tot 12h30.

--> AGENDA: CURSUSJAAR 2022(*) Vermits De Vroente in 2022 grondige vernieuwings-
      werken zal ondergaan, worden de lessen ge-
         organiseerd in basisschool Den Heuvel - Kalmthout
           en op locatie Ekotuinen te Gooreind

CURSUS

 

RAAD VAN BESTUUR

bij%2007_edited.jpg
Luc Antheunissens
Voorzitter,
communicatie  & PR

Tel: 0496/256.046

luc@antheunissens.be

Leen van Reeth
ondervoorzitter

Tel: 0496/52.15.69

Leo Dictus
secretaris
Tel: 0493/36.64.86

bij 02.jpg
bij 07.jpg
Michel Van de Heuvel
schatbewaarder

Tel: 0477/33.12.97

michel.van.den.heuvel2@

telenet.be

Misschien ben jij wel 
geïnteresseerd
ons team te versterken ?

Aarzel niet en
neem contact !
info@Biegilde-Kalmthout.be
David Adriaansen
bestuurder

Tel: 0479/57.76.86

CONTACT

ALGEMEEN CONTACT

Luc Antheunissens

0496/256.046

info@biegilde-kalmthout.be

  • Facebook Social Icon
logo_vo_elfpo_0-469x108 (1) logo communi