BIEGILDE KALMTHOUT

ONZE MISSIE

 

Onze vereniging, Biegilde Kalmthout vzw  is opgericht in 1977 en telt een kleine 100 leden. Ze is gegroeid  uit de oude St.- Ambrosiusgilde van Kalmthout, een vereniging die decennia lang een belangrijke rol heeft gespeeld  in de  Antwerpse imkerij. Biegilde Kalmthout maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Vlaams Bijeninstituut (VBI vzw)  die meer dan 2000 imkers verenigt. Hier hebben we stem in de algemene vergadering, zodat we de belangen van onze imkers op alle vlakken kunnen verdedigen. Onze voornaamste doelstellingen zijn het belang van de bij onder de aandacht brengen, het bevorderen van de bijenteelt en ondersteuning geven aan de leden i.v.m. imkersproblemen. Dit gebeurt door het organiseren van maandelijkse voordrachten en vergaderingen over actuele bijenthema’s en door het inrichten van scholingsactiviteiten voor beginnende imkers.

Om de twee jaar wordt een basiscursus ingericht voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leven van de bij, de imkerij en de natuur. Deze cursus houdt zowel theoretische als praktische lessen in, waarbij wordt uitgegaan van een bijenvriendelijke werkmethode en natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen eventuele ziekten en parasieten. De cursisten worden opgevolgd in de vorderingen die ze maken in de bijenteelt en krijgen de gelegenheid zich te vervolmaken tijdens een tweede cursusjaar. Voor deze cursussen en voordrachten worden bekwame lesgevers en ervaren imkers aangetrokken.

De infrastructuur van het Natuureducatiefcentrum ‘De Vroente’ te Kalmthout, waar de meeste van deze lessen doorgaan, zorgt voor een eigentijdse didactische aanpak. De praktische kanten van de imkerij worden gedemonstreerd in de bijenhal van het Bijenteeltmuseum waar ook onze demokasten staan opgesteld. Naast het doorgeven van kennis en ervaring is het zeker ook de bedoeling om mensen samen te brengen zodat ze ervaringen met elkaar kunnen delen. De voordrachtavonden groeien dan ook uit tot gezellige praatavonden.

Hebt u interesse voor deze boeiende hobby en de wereld van de bij?

Waarom dan niet even informeren “bij” Biegilde Kalmthout !

Info :

Mail : info@Biegilde-Kalmthout.be

Tel : 0496/256.046

Biegilde Kalmthout vzw wordt mogelijk gemaakt door
steun van onze leden, sympathisanten, gemeente Kalmthout, de Vlaamse Gemeenschap en Europa.

AGENDA

Maandelijkse activiteiten 2021

Gezien de momenteel geldende beperkingen in het kader van de Covid maatregelen zijn alle activiteiten voorlopig opgeschort.
We onderzoeken de mogelijkheid tot virtuele meetings en houden jullie op de hoogte !

logo_vo_elfpo_0-469x108 (1) logo communi

07/5/2021 : Avondwandeling Ekotuinen - bij Gilbert

17-18/07/2021 : Honingslingeren in Bijenteeltmuseum,
                                  telkens van 13-17h. Leden kunnen zich inschrijven
                                  op ons info@ mailadres


30/07/2021 : Imkerscafé

27/08/2021 : Imkerscafé

01/10/2021 : Algemene vergadering

29/10/2021 om 19h30 : Voordracht : De ledenverzekering.
                                               
Wat is verzekerd, wat niet
                                              Wat doen ingeval zich een incident voordoet

                                              Andere wettelijke aspecten van de bijenteelt
                                              door : Johan van de Neucker
                                                          Vlaams Bijeninstituut
                                                          Secretaris en verantwoordelijke 
                                                          Juridische bijstand en verzekeringen

04/12/2021 : Teerfeest

 
 
 


Het doel van de cursus is mensen die geïnteresseerd zijn
in honingbijen inzicht te geven in het leven van het bijenvolk,
het werk van de imker, de materialen, het oogsten van bijenproducten, de bedreigingen en uitdagingen. In een reeks theoretische lessen en praktische bijenontmoetingen kom je dit allemaal te weten. 
De lessen vinden plaats in het Natuur Educatief Centrum de Vroente te Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout(*), telkens op zondagmorgen van 9h30 tot 12h30.

--> AGENDA: CURSUSJAAR 2022(*) Vermits De Vroente in 2022 grondige vernieuwings-
      werken zal ondergaan, worden de lessen ge-
         organiser in basisschool Den Heuvel - Kalmthout
           en op locatie Ekotuinen te Gooreind

CURSUS

 

RAAD VAN BESTUUR

bij%2007_edited.jpg
Luc Antheunissens
Voorzitter,
communicatie  & PR

Tel: 0496/256.046

luc@antheunissens.be

Leen van Reeth
ondervoorzitter

Tel: 0496/52.15.69

Leo Dictus
secretaris
Tel: 0493/36.64.86

bij 02.jpg
bij 07.jpg
Michel Van de Heuvel
schatbewaarder

Tel: 0477/33.12.97

michel.van.den.heuvel2@

telenet.be

Misschien ben jij wel 
geïnteresseerd
ons team te versterken ?

Aarzel niet en
neem contact !
info@Biegilde-Kalmthout.be
David Adriaansen
bestuurder

Tel: 0479/57.76.86

CONTACT

ALGEMEEN CONTACT

Luc Antheunissens

0496/256.046

info@biegilde-kalmthout.be

  • Facebook Social Icon
logo_vo_elfpo_0-469x108 (1) logo communi